วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

เรื่องที่ ๑ บอกเล่าเก้าสิบเกี่ยวกับชาติตระกูล

เป็นทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง (เตียงซิ่น หรือปุ่ย แซ่ตัน) รุ่นที่ ๖ ทั้งทางปู่และย่า

นับทางปู่

ชั้นที่ ๑ พ่อของเทียด หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง (ตันปุ่ย)
ชั้นที่ ๒ เทียด พระจีนคณานุรักษ์(ตันจูล้าย) และนางจุ่งเบ้งซ่วน 
ชั้นที่ ๓ ทวด ขุนจำเริญภักดี(ตันบั่นฮก) และนางอิ่ม
ชั้นที่ ๔ ปู่ อนันต์(ตันขุ้นขิ้ม) คณานุรักษ์, ย่า เสริมสุข(ซิมซุ่นขิ้ม วัฒนายากร)
ชั้นที่ ๕ พ่อ ประเวศ(ตุ๊) คณานุรักษ์, แม่ สรัญพร (พานิชภักดี)


นับทางย่า

ชั้นที่ ๑ พ่อของเทียด หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง (ตันปุ่ย)
ชั้นที่ ๒ เทียด หลวงสุนทรสิทธิโลหะ(ตันจูเบ้ง) และนางหนูจีบ ณ สงขลา
ชั้นที่ ๓ ทวด นางตันเป้าเลี่ยง และนายซิมฉุ้นฮวด วัฒนายากร
ชั้นที่ ๔ ปู่ อนันต์(ตันขุ้นขิ้ม) คณานุรักษ์, ย่า เสริมสุข(ซิมซุ่นขิ้ม วัฒนายากร)
ชั้นที่ ๕ พ่อ ประเวศ(ตุ๊) คณานุรักษ์, แม่ สรัญพร (พานิชภักดี)


บรรพบุรุษทางปู่

หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง(ตันปุ่ย)
พระจีนคณานุรักษ์ (ตันจูล้าย)


                                             
 ขุนจำเริญภักดี (ตันบั่นฮก)
                                               
บรรพบุรุษทางย่า

หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง(ตันปุ่ย)
                                           
หลวงสุนทรสิทธิโลหะ(ตันจูเบ้ง)
นางหนูจีบ ณ สงขลา

 นายซิมฉุ้นฮวด วัฒนายากร 
นางตันเป้าเลี่ยง วัฒนายากร


 ปู่ย่า

 นายอนันต์ (ตันขุ้นขิ้ม) - นางเสริมสุข (ซิมซุ่นขิ้ม) คณานุรักษ์
      

แถวนั่งจากซ้าย สรัญพร, ประเวศ
 แถวยืนจากซ้าย ปราชญ์, เมธาวี(ปรางค์), อาภาพร(อ๊อบ), ปานเทพ
                                               

1 ความคิดเห็น:

  1. thank you for your blogspot showing the Tan trakul family tree. May I know your grandfather Nai Annand's chinese name. I can trace the other elders from run 1 Luang Samrijkijkornjangwang to run 3 Khun jareonpakdi 1.陈忠信2.陈珠来3.陈万福

    ตอบลบ